PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Plany nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Liczba godzin tygodniowo

Kształcenie słuchu

2

2

2

2

2

2

2

2

Audycje muzyczne

-

-

-

1

1

1

 

 

Rytmika

1

1

1

-

-

-

 

 

Literatura muzyczna

 

 

 

 

 

 

2

 

Zasady muzyki z edycją nut

 

 

 

 

 

 

 

2

 


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Zajęcia grupowe z przedmiotów ogólnomuzycznych

Przedmiot

Klasa

 

I

II

III

IV

V

VI

Liczba godzin tygodniowo

Kształcenie słuchu

2

2

2

2

2

2

Literatura muzyczna

2

 

 

 

 

 

Zasady muzyki z elem. kształcenia słuchu

1

 

 

 

 

 

Zasady muzyki z elem. edycji nut

 

2

 

 

 

 

Historia muzyki

 

2

2

2

2

2

Harmonia

 

 

2

2

2

 

Formy  muzyczne

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki