PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Programy obowiązujące na przesłuchaniach i egzaminach

SZKOŁA I STOPNIA
(przesłuchania)

Klasa V 
- para gam: majorowa i minorowa do dwóch znaków
- gamy równolegle przez dwie oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle przez dwie oktawy
- dwa utwory, w tym jedna etiuda 

Klasa VI
- para gam: majorowa i minorowa do czterech znaków
- gama majorowa równolegle i rozbieżnie przez dwie oktawy
- gama minorowa równolegle przez dwie oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle przez dwie oktawy
- część sonatiny, utwór polifoniczny

SZKOŁA II STOPNIA 
(egzaminy promocyjne)

Klasa I
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków
- gama majorowa równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- gama minorowa równolegle przez cztery oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w 
gamie minorowej bez przewrotów równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna równolegle przez dwie oktawy
- kadencje
- etiuda, utwór polifoniczny 

Organiści:
- gamy j/wyżej
- etiuda, utwór kantylenowy

Klasa II
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków 
- gamy równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w
gamie minorowej bez przewrotów równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna równolegle przez cztery oktawy
- kadencje
- utwór polifoniczny, utwór dowolny

Organiści:
- gamy j/wyżej
- utwór polifoniczny, część sonatiny/sonaty

Klasa III
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków 
- gamy równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w gamie 
minorowej bez przewrotów równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna razem, równolegle przez cztery oktawy
- kadencje
- utwór polifoniczny, część sonatiny

Organiści
- gamy j/wyżej
- I część sonatiny/sonaty, utwór dowolny

Klasa IV
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków 
- gamy równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- gama majorowa w pozycjach 3, 6, 10 równolegle przez dwie oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w gamie
minorowej z przewrotami równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna równolegle przez cztery oktawy
- kadencje
- etiuda, utwór dowolny 

Organiści
- gamy j/wyżej
- etiuda, I część sonaty /allegro sonatowe/ 

Klasa V
- para gam: majorowa i minorowa do siedmiu znaków 
- gamy równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- gamy w pozycjach 3, 6, 10 równolegle przez dwie oktawy
- pasaż toniczny z przewrotami równolegle i rozbieżnie przez cztery oktawy
- D7 w gamie majorowej i czterodźwięk zmniejszony na siódmym stopniu w gamie
minorowej z przewrotami równolegle przez cztery oktawy
- gama chromatyczna równolegle przez cztery oktawy
- kadencje
- utwór polifoniczny, I część sonaty /allegro sonatowe/ 

Organiści
- gamy j/wyżej 
- utwór polifoniczny, I część sonaty /allegro sonatowe/, utwór dowolny