PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Regulaminy, procedury

Regulamin kwalifikacji solistów do koncertów symfonicznych

Regulamin sal koncertowych

Regulamin udostępniania darmowych podręczników

Regulamin placu zabaw

Regulamin sali gimnastycznej i bezpieczeństwa na lekcjach w-f

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulaminy ćwiczenia w szkole

Procedura zwalniania z lekcji i udzielania zgody na wyjście ze Szkoły

Procedura zwalniania uczniów z lekcji w-f

Regulamin biblioteki

Regulamin Studniówki

Regulamin Balu Gimnazjalnego

Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych