PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Rekrutacja do OSM i PSM II stopnia na r.szk. 2021/2022

Listy kandydatów przyjętych do I klas OSM i PSM II st.

Lista kandydatów przyjętych do I kl. OSM II st. PDF>>>

Lista kandydatów przyjętych do I kl. PSM II st. PDF>>>

Komunikat uzupełniający>>>
Lista niezakwalifikowanych nieprzyjętych>>>

 

WYNIKI REKRUTACJI do szkół II st. - 21 V 2021 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych PDF>>>
Lista kandydatów niezakwalifikowanych PDF>>>
Komunikat Komisji Rekrutacyjnej PDF>>>
Komunikat dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza PDF>>>
Deklaracja o podjęciu nauki Pobierz>>>

 

Harmonogram egzaminów wstępnych do I klasy OSM i PSM II st. PDF>>>
Procedura przeprowadzania egzaminów

Ogłaszamy rekrutację do I klasy OSM i PSM II st.
Informator dla kandydatów do I klasy OSM i PSM II st. PDF>>>
Wniosek o przyjęcie do I klasy OSM/PSM II st. pobierz>>>  PDF>>>
WZÓR Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pobierz>>>
WZÓR Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem pobierz>>>

Regulamin Rekrutacji do I klasy OSM i PSM IIs t. na r.szk. 2021/2022  PDF>>>

Informacje dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza w OSM i PSM II st.

Informator dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza w OSM i PSM II st. PDF>>>
Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza w OSM i PSM II st. pobierz>>>

Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza w OSM i PSM II st. pobierz>>>

 

Komunikat w sprawie rekrutacji do ZPSM nr 4 na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

 1. Badania przydatności dla kandydatów do I klasy OSM I st. odbędą się w dniach 7-11 czerwca 2021 r.
 2. Badania będą polegały na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 3. Badania zostaną przeprowadzone indywidualnie dla każdego kandydata.

W tym samym czasie będą przeprowadzane egzaminy kwalifikacyjne do klas wyższych niż pierwsza w OSM I st.

      Szczegółowy informator zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Rekrutacja do I klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. 
i I klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
(popołudniowej)

 1. Rekrutacja do I klasy OSM i I klasy PSM II st. odbędzie się w dniach 13-17 maja 2021 r.
 2. Egzamin wstępny w specjalnościach instrumentalnych będzie przeprowadzony
  w formie praktycznej z przygotowanych przez kandydata utworów 

  (nie będzie przeprowadzony egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej);
 3. Egzamin wstępny na rytmikę przeprowadzany będzie w formie praktycznej, sprawdzającej predyspozycje w zakresie improwizacji fortepianowej i rytmiki 
  (nie będzie przeprowadzany egzamin z gry na fortepianie oraz kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej).

W tym samym czasie będą przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne do klas wyższych niż pierwsza w obu szkołach II st.

      Szczegóły zostaną podane po przerwie świątecznej.