PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych I st. 2020/2021

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych I st. 2020/2021 (plik .doc)

Klasa

I semestr - przesłuchanie półroczne

II semestr - egzamin promocyjny

I

 • Audycja
 1. etiuda
 2. utwór staroklasyczny lub dowolny
 3. jedna lub dwie gamy z trójdźwiękami lub pasażem-dowolną artykulacją przez jedną lub dwie oktawy (realizacja w klasie)
 • Audycja
 1. utwór staroklasyczny
 2. etiuda
 3. część sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

II

 1. gama majorowa lub minorowa razem przez dwie oktawy, pasaże z przewrotami oddzielnie lub razem przez dwie oktawy
 2. etiuda palcowa
 3. etiuda na inny problem
 4. utwór staroklasyczny
 5. utwór dowolny
 1. utwór staroklasyczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. allegro z sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

III

 1. gama minorowa - pasaż toniczny z przewrotami, pasaż zmniejszony, gama chromatyczna przez dwie lub cztery oktawy
 2. etiuda palcowa
 3. etiuda na inny problem
 4. utwór kantylenowy
 5. inna dowolnie wybrana pozycja lub zespół kameralny * z zachowaniem zalecanych odległości
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. dwie części sonatiny klasycznej
 4. utwór dowolny

IV

 1. gamy majorowe z krzyżykami + gama C-dur: dowolna z powyższych gam przygotowana w całości (tzn. z pasażami i td.), w płynnym tempie, przez cztery oktawy (gama w pozycji 8 rozbieżnie, w pozycjach 3, 6,10 równolegle, pasaż toniczny zasadn. rozbieżnie, przewroty równolegle; dominantowy septymowy zasadniczy równolegle, gama chromat. w poz. 8 równolegle), pozostałe gamy na wyrywki 
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk lub dwie etiudy
 3. rondo z sonatiny klasycznej
 4. samodzielne przygotowanie utworu
 5. osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. etiuda na inny problem
 4. dwie części sonatiny klasycznej (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

V

 1. gamy minorowe: c. cis, e, f;-dwie z nich do wyboru w pozycjach 8,3,6,10;dwie tylko w pozycji 8;  gamy harm. w  poz. 8,3,6,10 rozb. , gamy mel. w poz. 8 rozb. , w poz. 3, 6, 10 – równolegle; pasaże toniczne z przewrotami rozb.; pasaż dominant. sept. i  zmn. zasad. rozbieżnie, gama chromatyczna w poz. 8 rozbieżnie- wskazane pozycje w gamach chromatycznych
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk lub dwie etiudy
 3. forma tańca barokowego – cykl lub wybór
 4. samodzielne przygotowanie utworu
 5. osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda pasażowa
 3. etiuda na inny problem
 4. dwie części sonatiny (sonaty) klasycznej, w tym allegro (pożądana cała)
 5. utwór dowolny

VI

 1. gamy majorowe z bemolami + C-dur- wybrana gama przygotowana równolegle i rozbieżnie w poz.8, 3, 6, 10 (tzn bez pasaży itd); w pozostałych  gamach pozycje. 3,6,10 równolegle; pasaże toniczne z przewrotami rozbieżnie; pasaż dominantowy septymowy rozbieżnie; gama chromatyczna w pozycji 8 rozbieżnie, chromat. w pozycji 3,6,10 równolegle
 2. etiuda palcowa na lewą rękę
 3. J.S.Bach – Inwencja 2- lub 3-głosowa, lub Preludium i Fuga
 4. samodzielne przygotowanie utworu
 5. osiem taktów gry a vista
 1. utwór polifoniczny
 2. etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 3. etiuda na inny problem techniczny
 4. dwie części sonaty klasycznej (pożądana cała)
 5. utwór dowolny