PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych II st. 2020/2021

Repertuar przesłuchań egzaminacyjnych II st. 2020/2021 (plik .doc)

Przesłuchania półroczne - Szkoła II st.
*
adnotacje odnośnie zmian dotyczących repertuaru obowiązującego w  2020/21 roku

I kl. / VII

 • etiuda palcowa na lewą rękę *lub etiuda na dowolny rodzaj techniki
 • wariacje klasyczne
 • utwór romantyczny o charakterze kantylenowym  *lub utwór dowolny kompozytora polskiego

II kl./VIII

 • etiuda palcowa na lewą rękę *minimum jedna etiuda 
 • etiuda na podwójne dźwięki
 • koncert fortepianowy: cz. I lub cz. II i III

III kl.

 • etiuda palcowa z uwzględnieniem techniki obu rąk
 • cała suita francuska, angielska lub partita J.S. Bacha

IV kl.

 • cały koncert barokowy lub klasyczny

V kl.

 • większa forma J.S. Bacha (toccata, fantazja, capriccio)
 • cała sonata klasyczna (minimum dwie części) 

VI kl.

 • przesłuchanie dyplomowe koncertów
 • przesłuchanie kontrolne części prog. dypl. (ok. 30 min.) w tym prel. I fuga, część sonaty, etiuda i inne pozycje wg uznania pedagoga

Przesłuchania techniczne - Szkoła II st.

I kl.    

 • gamy Fis, fis, G, g, As, as: gamy maior. I minor w poz. 8,6,3,10 rozb., pasaże toniczne, septymowe i septym. zm. rozb., gamy chrom. w poz. 8 rozb., w poz. 3,6,10 równolegle., polirytmia w jednej gamie
 • konkurs na najlepsze wykonanie utworu klawesynisty

II kl.    

 • gamy F, f, B, b, Es, es: wszystkie gamy w poz. 8,6,3,10 rozb., wszystkie pasaże rozb., polirytmia w dowolnej gamie
 • HYMN

III kl.    

 • gamy A, a, H, h, Cis, cis:  polirytmia w dowolnej gamie, w poz. 8,3,6,10 rozb., pasaże toniczne, septymowe i septymowe zm. Mieszane rozb. Gamy majorowe w podwójnych tercjach oddzielnie lub razem, polirytmia w dowolnej gamie 
 • HYMN

IV kl.  

 • wszystkie gamy w poz. 8, 3, 6,10 rozb., pasaże toniczne, septymowe i septymowe zmn. mieszane rozb., gamy w podwójnych tercjach majorowe razem, minorowe oddzielnie lub razem

V kl.  

 • wszystkie gamy jak w IV kl. – dodatkowo podwójne tercje maj i min razem oraz gamy chromatyczne w podwójnych tercjach razem lub oddzielnie

Przesłuchania roczne - Szkoła II st.


I kl.    

 • utwór polifoniczny
 • dwie etiudy (palcowa dwuręczna i na inny problem) *minimum 1 etiuda
 • sonata klasyczna ( I cz. lub II i III cz.)
 • utwór dowolny

II kl.    

 • preludium i fuga J.S. Bacha
 • dwie etiudy (palcowa dwuręczna i na inny problem) *minimum 1 etiuda
 • sonata klasyczna (dwie części)
 • dwa kontrastujące utwory dowolne (romantyczny i współczesny) w tym utwór kompozytora polskiego *minimum 1 dowolny

III kl.  

 • preludium i fuga J.S. Bacha
 • dwie etiudy (palcowa, na podwójne dźwięki lub oktawowa) *minimum 1 etiuda
 • sonata klasyczna (minimum dwie części)
 • utwór dowolny

IV kl.    

 • preludium i fuga J.S. Bacha
 • trzy etiudy (palcowa, na podwójne dźwięki, oktawowa) *minimum 1 etiuda
 • sonata klasyczna (minimum dwie części) lub wariacje klasyczne lub romantyczne
 • utwór dowolny

V kl.    

 • utwór klawesynowy
 • 3 etiudy (palcowa, na podwójne dźwięki, oktawowa) *minimum 2 etiudy
 • sonata romantyczna (I i II część lub cała) *minimum  I cz.
 • utwór dowolny

VI kl.    Egzamin dyplomowy

 • Preludium i fuga J.S. Bacha
 • trzy etiudy (palcowa, na podwójne dźwięki, oktawowa-w tym obowiązkowo etiuda F. Chopina)
 • sonata klasyczna
 • utwór F. Chopina
 • utwór współczesny