PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Repertuar przesłuchań na wydziale Rytmiki

 

Rytmika - program przesłuchań (plik .docx)

Rytmika - gamy i pasaże (plik .docx)

 

FORTEPIAN NA WYDZIALE RYTMIKI - program przesłuchań

Klasa

Przesłuchania w I semestrze

Przesłuchanie na koniec roku

I

 • Gamy i pasaże w tonacjach A, a, B, b, H, h *

 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821

 • Dwa krótkie utwory o kontrastującym charakterze

 • Utwór polifoniczny - małe preludium albo inwencja (2- albo 3-gł.) J. S. Bacha

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk

 • Jedna część sonaty (allegro albo rondo)

 • Utwór dowolny

II

 • Gamy i pasaże w tonacjach C, c, C, c, D, d *

 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821

 • Utwór kantylenowy

 • Utwór klawesynisty

 • Utwór polifoniczny - inwencja (2- albo 3-gł.) J. S. Bacha

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk (faktura gamowa, figuracyjna lub pasażowa)

 • Jedna część sonaty (allegro)

 • Utwór dowolny (zalecany - kompozytora współczesnego)

III

 • Gamy i pasaże w tonacjach E, e, E, e, F, f *

 • C. Czerny - 6 ćwiczeń z op. 821

 • Dwa krótkie utwory, w tym jeden kompozytora współczesnego

 • Miniatura o charakterze tanecznym - samodzielne przygotowanie i wykonanie na audycji**
 • Utwór polifoniczny - inwencja 3-gł. albo preludium i fuga J. S. Bacha

 • Etiuda na podwójne dźwięki

 • Dwie części sonaty (allegro i część w wolnym tempie)

 • Utwór dowolny

IV

 • Gamy i pasaże w tonacjach F, f, G, g, A, a *
 • Dwie etiudy (dwudźwiękowa oraz pasażowa)
 • Utwór F. Chopina
 • Miniatura o charakterze rozrywkowym - samodzielne przygotowanie i wykonanie na audycji
 • Dwie części suity (J. S. Bach, J. F. Händel)

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk

 • Wariacje klasyczne

 • Utwór dowolny

V

 • Utwór kameralny
 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk
 • Sonata klawesynisty
 • Dwie miniatury z cyklów:
„Melodie ludowe” W. Lutosławskiego lub „Krasnoludki” K. Serockiego
 
Uwaga: utwór kameralny albo miniatury należy wykonać na audycji**
 • Inwencja 3-gł. albo preludium i fuga J. S. Bacha

 • Etiuda na podwójne dźwięki

 • Dwie części sonaty (allegro i część w wolnym tempie albo część w wolnym tempie i finał)

 • Utwór dowolny

VI

 • Dwie dowolnie wybrane pozycje z programu przygotowywanego na koniec roku

 • Preludium i fuga J. S. Bacha

 • Etiuda z zadaniami technicznymi dla obu rąk

 • Jedna część sonaty (allegro)

 • Utwór dowolny

*zgodnie z obowiązującym w danej klasie materiałem

**Audycja organizowana niezależnie od przesłuchań, we wcześniejszym terminie

 

FORTEPIAN NA WYDZIALE RYTMIKI – gamy i pasaże

Klasa

Zakres materiału

I

Tonacje: A, a, B, b, H, h

 • Gamy majorowe i minorowe w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie, w pozycjach 3, 6, 10 równolegle
 • Gamy chromatyczne w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) w pozycji zasadniczej równolegle i rozbieżnie, w przewrotach równolegle

II

Tonacje: C, c, C, c, D, d

 • Gamy majorowe w pozycjach 8, 3, 6, 10 równolegle i rozbieżnie
 • Gamy minorowe w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie, w pozycjach 3, 6, 10 równolegle
 • Gamy chromatyczne w pozycji 8 równolegle i rozbieżnie, w pozycjach 3, 6, 10 równolegle
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) w pozycji zasadniczej równolegle i rozbieżnie, w przewrotach równolegle

III

Tonacje: E, e, E, e, F, f

 • Gamy majorowe, minorowe i chromatyczne w pozycjach 8, 3, 6, 10 równolegle i rozbieżnie
 • Gamy majorowe i minorowe w podwójnych tercjach każdą ręką osobno lub razem
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) z przewrotami równolegle i rozbieżnie

IV

Tonacje: F, f, G, g, A, a   

 • Gamy majorowe, minorowe i chromatyczne w pozycjach 8, 3, 6, 10 równolegle i rozbieżnie
 • Gamy majorowe, minorowe  w podwójnych tercjach każdą ręką osobno lub razem
 • Pasaże toniczne z przewrotami równolegle i rozbieżnie
 • Pasaże D7 (w tonacjach majorowych) i D z 9> bez 1 (w tonacjach minorowych) z przewrotami równolegle i rozbieżnie

Uwaga: wszystkie gamy i pasaże wykonywane są w obrębie czterech oktaw