PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Spotkanie rodziców z p. Wojciechem Ronatowiczem, pedagogiem, współzałożycielem Forum Bezpiecznego Internetu, trenerem w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl .

09-05-2019

Dyskutowano na temat skali zjawiska hejtu i mowy nienawiści  w cyberprzestrzeni, przyczyn i konsekwencji występowania   tych zjawisk,  omawiano różnice między hejtem a mową nienawiści. Poruszono temat śladów zostawianych po sobie w sieci w aspekcie technicznym   oraz  zjawisko  seksualizacji  przekazu  medialnego, skutki  używania pornografii  przez  dzieci i młodzież.  Podkreślono  znaczenie  kontroli  rodzicielskiej. 

Spotkanie  zostało  sfinansowane  przez  Radę  Rodziców   Zespołu  Państwowych  Szkół  Muzycznych  Nr 4  im. Karola  Szymanowskiego  w  Warszawie.

Thumbnail
Thumbnail