PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Sprawdziany końcowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - zakres materiału

SPRAWDZIANY KOŃCOWE W KLASIE VI OSM I st.

Kształcenie słuchu:

Uczniowie realizują zadania na specjalnie przygotowanych arkuszach.

Test zawiera: 
- rozpoznawanie interwałów
- rozpoznawanie trójdźwięków
- dyktando pamięciowe jednogłosowe tonalne
- dyktando rytmiczne jednogłosowe
- zadania teoretyczne

Audycje muzyczne:

Test zawiera pytania z zakresu materiału przerobionego w klasach IV-VI OSM I st. i obejmuje:

1. elementy muzyki
2. fakturę
3. głosy ludzkie
4. instrumenty orkiestry symfonicznej
5. polską muzykę ludową
6. tańce polskie 
7. średniowiecze
8. renesans
9. barok – J.S. Bach, J.F.Haendel, formy muzyczne
10. klasycyzm
11. romantyzm
12. późniejsze okresy ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej

Uczniowie oprócz zadań teoretycznych wysłuchują przykładów z literatury muzycznej (tzw. "mała słuchawka")

 

SPRAWDZIAN KOŃCOWY Z ZASAD MUZYKI W KLASACH II  OSM II st. i II PSM II st.

Uczniowie rozwiązują pisemny test z materiału obejmującego dwa lata nauki.

Ćwiczenia są zróżnicowane, w większości oparte na przykładach nutowych z literatury muzycznej.

Czas trwania - dwie godziny lekcyjne.

Część pisemna dotycząca edycji nut – zrealizowana podczas zajęć lekcyjnych

 

SPRAWDZIAN KOŃCOWY Z HARMONII w klasach V OSM II st. i V PSM II stopnia

Część pisemna (3 godziny):

- realizacja konstrukcji harmonicznej z wykorzystaniem poznanych środków harmonicznych (8-16 taktów; połowa z podanym basem, połowa z podanym sopranem)
- analiza harmoniczna (utwór lub fragment utworu z okresu klasycyzmu bądź romantyzmu w fakturze fortepianowej, chóralnej lub kameralnej; ewentualnie wyciąg fortepianowy z utworu orkiestrowego)

UWAGA:
Nie ma możliwości przegrywania tworzonej konstrukcji harmonicznej na fortepianie.
Utwór do analizy harmonicznej zostanie kilkakrotnie zaprezentowany w postaci nagrania.

Część praktyczna (indywidualnie około 10 minut każdy uczeń):

- realizacja na fortepianie wylosowanego zestawu, który zawiera: 
1. progresję modulującą lub niemodulującą,
2. modulację diatoniczną, 
3. melodię, do której należy dobrać akompaniament (faktura fortepianowa).

Przykładowe arkusze ze sprawdzianu w r.szk. 2006/07 (format *.pdf): zadanieanalizazestawy do realizacji na fortepianiezestaw progresji.

 

SPRAWDZIANY KOŃCOWE DLA MATURZYSTÓW I DYPLOMANTÓW
(klasy: VI OSM II st. i VI PSM II stopnia)

Kształcenie słuchu - część pisemna (około 1 godziny):

- test interwałowo-akordowy
- dyktando 1-głosowe melodyczne pamięciowe
- dyktando 1-głosowe rytmiczne
- dyktando harmoniczne
- dyktando 2-głosowe polifoniczne

Przykładowy arkusz ze sprawdzianu w r.szk. 2007/2008 (format *.pdf)
Przykładowe dyktanda ze sprawdzianu w r.szk. 2007/2008: pamięciowerytmiczneharmoniczne3-głosowe (format *.mp3, 64 kbps)

Kształcenie słuchu - część ustna (każdy uczeń indywidualnie około 10 minut):

- wykonanie przygotowanego ćwiczenia 3-głosowego (jeden głos - śpiew, pozostałe dwa - gra na fortepianie)
- śpiew a vista 1-głosowego ćwiczenia o rozszerzonej tonalności a cappella
- śpiew a vista recytatywu wraz z samodzielną realizacją akompaniamentu na fortepianie 
- śpiew a vista pieśni Schuberta lub Schumanna z nagranym fortepianowym akompaniamentem

UWAGA: 
- materiał nutowy do ćwiczeń 3-głosowych uczniowie otrzymają najpóźniej na miesiąc przed terminem sprawdzianu
- zbiory pieśni Schuberta i Schumanna wraz z nagraniami znajdują się w szkolnej fonotece

Historia muzyki - "słuchawka" i test (około 2 godzin):

Słuchawka:
- uczniowie wysłuchują 10-15 przykładów z literatury muzycznej od średniowiecza do współczesności
- każdy przykład trwa około 2-3 minut; po każdym przykładzie około 3-4 minuty przerwy
- przykłady należy szczegółowo opisać w tabeli, zawierającej następujące rubryki: Środki wykonawcze; Cechy melodyki i harmoniki; Organizacja czasu; Faktura. Zasady kształtowania. Formowanie; Cechy innych elementów: dynamika, artykulacja, kolorystyka...; Wnioski.
- W rubryce Wnioski należy zawrzeć wysnute z analizy słuchowej wnioski dotyczące epoki, okresu, stylu, formy i kompozytora. Rozpoznanie konkretnych utworów jest nieobowiązkowe

Test obejmuje materiał nauczania z wszystkich lat nauki przedmiotu

Tabela
Przykłady ze sprawdzianu w r.szk. 2006/2007 (format *.mp3, 64 kbps): 0102030405060708091011121314

Formy muzyczne (3 godziny):

- każdy uczeń losuje do pisemnej analizy formalnej jeden utwór spośród trzech kategorii:
1. allegro sonatowe
2. fuga
3. inna forma
- analiza jest dokonywana na podstawie pełnego materiału nutowego oraz zaprezentowanego nagrania dzieła

UWAGA:
- aby umożliwić indywidualne dodatkowe odsłuchanie analizowanego utworu prosimy uczniów o zabranie własnych przenośnych odtwarzaczy CD

Przykładowe utwory do analizy - ze sprawdzianu w r.szk. 2006/2007:
J.S. Bach - Fuga c-moll z II tomu "DWK"
L. van Beethoven - Sonata G-dur op. 14 nr 2
F. Chopin - Nokturn c-moll op. 48 nr 1

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki