PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Struktura Szkoły

8-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
dająca podstawy wykształcenia muzycznego i wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
  • pion ogólnokształcący

  • pion muzyczny z wydziałem instrumentalnym   


6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
dająca średnie wykształcenie muzyczne oraz wykształcenie ogólnokształcące w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz liceum, kończąca się maturą i dyplomem

  • pion ogólnokształcący

  • pion muzyczny z wydziałem instrumentalnym i wydziałem rytmiki


6-letnia Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia (popołudniowa)
dająca średnie wykształcenie muzyczne

  • pion muzyczny z wydziałem instrumentalnym i wydziałem rytmiki


Sekcje i wydziały

  • Wydział Instrumentalny
  • Wydział Rytmiki