PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - TEORIA MUZYKI

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

I Kształcenie słuchu z rytmiką kl. 1–3

1. Lasocki K.J. – Mały solfeż. Zatwierdzono jako książkę pomocniczą w zakładach kształcenia nauczycieli, pismem Ministerstwa Oświaty z dnia 28 XI 1959 (PM2 – 3196/59)

2. Wacholc M. – Solfeż elementarny. Triangiel. Podręczniki dla klas 1 – 3. Zalecane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (nr DEA. I. KP. 7602 – 1/2000)

3. Florek L., Tomera-Chmiel I., Stachak T. – Nasza muzyka 1, wyd. EUTERPE 2006

II Kształcenie słuchu kl. 4–6

1. Lasocki K.J. – Solfeż cz. I i II, PWM. Zalecone do użytku szkół muzycznych I i II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 5 XII 1963 (ZSA-I-9/52/63).

2. Wacholc M. – Czytanie nut głosem, PWM, Kraków 1993.

3. Ziemiańska–Peret Z. – Ćwiczenia do samodzielnego kształcenia słuchu, Warszawa, WSiP.

III Audycje muzyczne kl. 4–6

1. Muchenberg B. – Pogadanki o muzyce, cz. I i II, Kraków 1988 – 89.

2. Kreiner-Bogdańska A. – W krainie muzyki, PWM, Kraków 2006.

3. Wesołowski Fr. – Zasady muzyki, PWM, Kraków 1980. Podręcznik zatwierdzony do użytku szkół muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 17 II 1960 (ZSA-I-9/79/60).

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

I Kształcenie słuchu kl. 1 gim – 3 lic

1. Dzielska J. – Podręcznik do kształcenia słuchu, PWM. Zatwierdzony do użytku w liceach oraz szkołach muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 14 VII 1969 (ZSA-I-0820/6/69).

2. Dziewulska M. – Materiały do kształcenia słuchu. PWM. Zalecone do użytku szkół muzycznych II stopnia jako materiał do dyktand, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 X 1960 (ZSA-I-9/42/60)

3. Danyszowa H. – Zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu. PWM, Kraków 1996. Zatwierdzony do użytku w szkołach muzycznych II stopnia.

4. Wacholc M. - Czytanie nut głosem, cz. I-III, PWM, Kraków 1993.

5. Bach J.S. - Chorały na cztery głosy (Ćwiczenia w starych kluczach)

II Zasady muzyki kl. 1–2 gim 

1. Wesołowski Fr. – Zasady muzyki, PWM, Kraków 1980. Podręcznik zatwierdzony do użytku szkół muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 17 II 1960 (ZSA-I-9/79/60).

2. Wesołowski Fr. – Materiały do kształcenia słuchu z zasadami i harmonią cz. I. Materiały pomocnicze. Zeszyt 172 C.O.P.S.A. 1977.

III Literatura muzyczna kl. 1 gim 

1. Pajdak-Gorzycka I. – Nauka o muzyce. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Warszawa 1978. Zeszyt 173 C.O.P.S.A.

2. Muchenberg B. – Pogadanki o muzyce cz. I i II, Kraków 1988 – 89.

3. Wójcik D. – Nauka o muzyce. Wiadomości wstępne, instrumenty, formy i polska muzyka ludowa, Musica Jagellonica, Kraków 2001.

IV Harmonia kl. 3 gim – 2 lic

1. Sikorski K. – Harmonia cz. I i II, PWM. Zatwierdzono do użytku w szkołach muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 XII 1958 (SA-V-9/97/58).

2. Sikorski K. – Harmonia. Zbiór zadań i przykładów, PWM 1984. „Zbiór zadań i przykładów” dostosowany jest do podręcznika „Harmonii”, zatwierdzonego do użytku w szkołach muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 19 XII 1958 (SA-V-9/97/58).

3. Wesołowski Fr. – Materiały do ćwiczeń harmonicznych, PWM. Zalecone do użytku szkół muzycznych II stopnia, pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 3 sierpnia 1963 (ZSA-I-9/37/63).

4. Pokrzywińska M. – Progresje. Zbiór ćwiczeń harmonicznych, CEA Warszawa 2004. Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie recenzji specjalistów prof. Fr. Wesołowskiego i dr. K. Heeringa. Numer zalecenia 1/2004.

5. Wesołowski Fr. – Nauka harmonii, Akademia Muzyczna, Łódź 2008

6. Targosz J. – Podstawy harmonii funkcyjnej, PWM, Kraków 1993

V Historia muzyki kl. 2 gim – 3 lic 

1. Chomiński J. – Historia muzyki cz. I i II, PWM, 1989–90.

2. Szlagowska D. – Kultura muzyczna antyku, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1989.

3. Wozaczyńska M. – Muzyka średniowiecza, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1990.

4. Wozaczyńska M. – Muzyka renesansu, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1992.

5. Szlagowska D. – Muzyka baroku, AM im. S. Moniuszki, Gdańsk 1998.

6. Kowalska M. – ABC historii muzyki, Musica Jagellonica, Kraków 2001. Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Numer zalecenia 1/2001.

7. Zieliński T.A. – Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, C.O.M.U.K. Warszawa 1981.

8. Gwizdalanka D. – Historia muzyki. Podręcznik dla szkół muzycznych, PWM SA, t. 1 Kraków 2005, t. 2 Kraków 2006, t. 3 Kraków 2009.

VI Formy muzyczne kl. 2–3 lic

1. Chomiński J.M. – Formy muzyczne t. I–V, PWM, Kraków 1983–84.

2. Frączkiewicz A. – Formy muzyczne t. I–II, PWM, Kraków 1970.

3. Kandulski W. – O formach muzycznych, C.O.K. Warszawa 1972.

4. Wójcik D. – ABC form muzycznych t. I–II, Musica Jagellonica, Kraków 1997.

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki