PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w części teoretycznej

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w r. szk. 2019.2020

Data

Zakres

Godziny

Miejsce

24 lutego 2021 r.

sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. VI OSM II st.

9-11

foyer

s. koncertowej

23 lutego 2021 r.

sprawdzian końcowy - formy muzyczne - kl. VI OSM II st.

9-12

foyer

s. koncertowej

25 lutego 2021 r.

sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM II st.

9-11

foyer

s. koncertowej

14-16 kwietnia 2021r.

egzaminy dyplomowe - część teoretyczna

 

 

4 czerwca 2020 r.

sprawdzian końcowy – zasady muzyki – kl. VIII OSM I st. i kl. II OSM II st.

 

w klasie

1 czerwca 2021 r.

sprawdzian końcowy - harmonia - kl. V OSM II st.

9-12

foyer

s. koncertowej

9 czerwca 2021 r.

sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM I st.

 

w klasie

11 czerwca 2021 r.

sprawdzian końcowy - audycje muzyczne - kl. VI OSM I st.

 

w klasie

10 czerwca 2021 r.

sprawdzian końcowy – literatura muzyczna - kl. VII OSM I st. i kl. I OSM II st.

 

w klasie

10 czerwca 2021 r.

sprawdzian końcowy – zasady muzyki - kl. VIII OSM I st. i kl. II OSM II st

  w klasie