PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w części teoretycznej

Terminy sprawdzianów końcowych i egzaminów dyplomowych w r. szk. 2021 - 2022

Data

Zakres

Godziny

Miejsce

21 lutego 2022 r.

sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM II st.

9-10.30

foyer

s. koncertowej

22 lutego 2022 r.

sprawdzian końcowy - formy muzyczne - kl. VI OSM II st.

9-12

foyer

s. koncertowej

24 lutego 2022 r.

sprawdzian końcowy - historia muzyki - kl. VI OSM II st.

9-10.30

foyer

s. koncertowej

11-13 kwietnia 2022r.

egzaminy dyplomowe - część teoretyczna

 

 

30 maja 2022 r.

sprawdzian końcowy - harmonia - kl. V OSM II st.

9-12

foyer

s. koncertowej

2 czerwca 2022 r.

sprawdzian końcowy – literatura muzyczna - kl. VII OSM I st. i kl. I OSM II st.

 

foyer

s. koncertowej

8 czerwca 2022 r.

sprawdzian końcowy - kształcenie słuchu - kl. VI OSM I st.

 

w klasie

9 czerwca 2022 r.

sprawdzian końcowy – zasady muzyki – kl. II OSM II st.

 

w klasie

10 czerwca 2022 r.

 

sprawdzian końcowy - audycje muzyczne - kl. VI OSM I st.

  w klasie